Een klantreis, of customer journey, is een weergave van de interactie van een klant met een organisatie. Wij maken voor jou inzichtelijk in welke mate je het klantproces succesvol hebt ingericht, of op welke manier je het kunt inrichten. Waarom doen we dit? De klantreis maakt elk stapje die je gebruiker zet in de website of app inzichtelijk. Ook bepalen we welke positieve of negatieve emoties daar bij horen. Het helpt ons dus om goed inzichtelijk te krijgen waar mogelijke pijnpunten voor de gebruiker zitten. 

Wij werken de klantreizen zowel tekstueel als visueel voor je uit. Ook kunnen we inzichtelijk maken wie je gebruiker is, om zo je product of dienst goed aan te laten sluiten bij deze personen. Het uitwerken van deze zogenaamde persona’s is een tijdrovende klus en wordt daarom ook vaak overgeslagen. Zonde! Een persona geeft een duidelijke leidraad in het ontwikkelen van de perfecte gebruikerservaring en customer journey. 

Een betere ervaring resulteert altijd in meer gebruik en omzet. Een persona is een karakterisering van een bepaalde gebruiker. Aan de hand van onderzoek onder je gebruikers kunnen we een aantal typerende gebruikers definiëren. Vanzelfsprekend bestaan deze gebruikers niet echt, maar je moet ze wel als zodanig zien. Op deze manier krijgt je persona letterlijk een gezicht.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Meerdere ervaren UX designers
  • Uitgewerkte klantreizen en/of persona’s
  • Gevisualiseerde reizen en/of persona’s
  • Toegang tot onze kennis (we delen graag!)
  • Creativiteit en expertise

 

Aan de slag!

Voor het uitwerken van de klantreizen hebben we onze eigen methodiek ontwikkeld. We passen dit toe in onze Brown Paper Sessies. Deze sessies stellen ons in staat om, samen met de opdrachtgever, in twee uur tijd alle belangrijke informatie op tafel te krijgen. Daarnaast weten we zeker dat we alle verwachtingen goed op elkaar afgestemd hebben, en dat we geen enkele gebruiker zijn vergeten. Dit voorkomt veel aanpassingen in het interactieontwerp en andere verrassingen tijdens de ontwikkeling van de website of app. 

Als alles goed op papier staat dan kunnen we aan de slag met het interactieontwerp!

See Think Do Care

Ons artikel over de klantreis voor jou

De klant centraal met ‘See Think Do Care’

Een customer journey, ook wel ‘klantreis’ in het Nederlands, is een weergave van alle interactie van een klant met een organisatie. Het See Think Do Care Model helpt bij het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen en bijbehorende behoeften op ieder contact- en beslismoment. De klant staat centraal en de contact- en beslismomenten krij...

lees verder