Alle artikelen over ontwerpprincipes

Ontwerpprincipes gebruik je om de uitgangspunten van een nieuw te ontwikkelen product te bepalen. Ze bepalen daarmee dus de context waarbinnen je ontwerpt. Wij gebruiken ze vaak omdat ze ons helpen een kader te schetsen waarbinnen de belangrijkste wensen van de gebruikers vastgelegd worden. Wij gebruiken bijvoorbeeld de vijf lagen van UX design, ontwikkelt door Jesse James Garrett. Hiermee ontwerp je in 5 stappen (van strategie naar vormgeving) hoe de gebruiker jouw product zal gaan gebruiken. Dit biedt structuur aan het ontwikkelteam, helpt je in het beperken van (onverwachte) kosten en zorgt dat jouw doel met de website en de wensen van de de gebruiker centraal staan.

Hiermee wordt de gewenste gebruikerservaring voor iedereen helder. Zeer belangrijk want juist bij het maken van een complex interactieontwerp is het verstandig om vanuit een duidelijk kader te werken. Ontwerpprincipes helpen dus om richting te bepalen en visie en focus te geven aan ons gelegenheidsteam. 

Andere ontwerp principes

Er zijn veel verschillende ontwerp principes die door anderen al uitgewerkt zijn en die je zo kunt toepassen. Naast het model van Garrett werken we ook vaak met de Gestalt-principes. Deze Gestalt-principes zijn ontstaan in het begin van de 20e eeuw en beschrijven hoe je brein omgaat met visuele informatie. Ons brein heeft de aangeboren neiging om alles wat we zien te organiseren in groepen of samenhangende vormen. Tot slot kun je mensen ook nog duidelijk beïnvloeden. Denk dan bijvoorbeeld aan ons artikel over dark pattern design. Hier schrijven we hoe je mensen niet moet beïnvloeden. Als goed alternatief hierop gebruiken we de beïnvloedingsprincipes van Cialdini. In dit artikel leggen we je uit wat deze principes zijn, waarom ze werken en waarom dit een goed alternatief is.

Tijdens ons ontwerpproces werken we met verschillende iteraties en feedback momenten zodat je zelf veel invloed op het ontwerp kunt uitoefenen. Omdat het interactieontwerp al door ons is gedaan ontstaat er geen verwarring over functionaliteiten en kan de designer met een duidelijke briefing aan de slag.

De 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini

In het artikel over dark pattern design, schreven we hoe je mensen niet moet beïnvloeden. Als alternatief noemden we de beïnvloedingsprincipes van Cialdini. In dit artikel leggen we je uit wat deze principes zijn, waarom ze werken en waarom dit een goed alternatief is. Het ontstaan: de wetenschap van het overtuigen Als psycholoog was dr.

lees verder 4 minuten

Interactieontwerp: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Interactieontwerp is het vormgeven van de wisselwerking tussen de gebruiker en het product. Een belangrijk onderdeel hiervan is het achterhalen en centraal stellen van de behoeften van de gebruikers. Door bijvoorbeeld de klantreizen op papier te zetten brengen we in kaart hoe een klant jouw (toekomstige) website, app of mijn-omgeving gebruikt. Deze informatie verwerken we

lees verder 4 minuten

Ontwerpprincipes in de praktijk: de Gestalt-principes

Samenvatting Ons brein heeft de neiging om alles wat we zien te organiseren in groepen of samenhangende vormen. De nabijheid van de vormen en de gelijkenis ertussen hebben daar onder andere een grote invloed op. De Gestalt principes definiëren deze verschillende invloeden. Wanneer je deze principes toepast, zorg je ervoor dat je aansluit bij de

lees verder 5 minuten