Ons wetenschappelijk fundament

De manier waarop we werken en ontwerpen, baseren we niet alleen op onze ervaring en eigen kennis. We bouwen ons werk op een wetenschappelijk fundament. Dit fundament wordt gevormd door een aantal sleutelfiguren. Lees hieronder meer over: 

Jesse James Garett en de 5 lagen waarmee je structuur krijgt in je ontwikkeling.

Robert Cialdini en zijn principes waarmee je het brein positief kunt beïnvloeden.

Max Wertheimer die met de Gestalt-principes richting geeft om gebruiksvriendelijke ontwerpen te maken.

Myers & Briggs en hun MBTI waarmee je gemakkelijk persona’s in kaart brengt zodat je de website of app daar goed op afstemt.

Jason Fried en zijn visie op werken in combinatie met het platform Basecamp.

Jesse James Garett

The Elements of User Experience

Bij het bouwen van een huis begin je niet met het behangen van de muren. Een goede fundering is belangrijk. Dat zie je terug in het model van Jesse James Garrett. Volgens zijn model begin je met strategy, gevolgd door scope, structure, skeleton en surface. Oftewel, je begint niet bij een mooie vormgeving van de website, maar juist bij de strategie, wat wil je bereiken? Vervolgens maak je het stap voor stap concreet.

Met behulp van deze 5 lagen, creëer je structuur in de ontwikkeling van een website of app. Die structuur beperkt de (onverwachte) kosten en zorgt dat we het doel en de wensen van de gebruiker centraal blijven stellen. In dit artikel lees je meer details over hoe we hiermee werken.

Robert Cialdini

Influence: The Psychology of Persuasion

We vinden het normaal dat we een expert eerder geloven dan een leek, of dat we liever iemand helpen die we aardig vinden, dan iemand waar we een hekel aan hebben. De reden dat deze ‘normale dingen’ van invloed zijn op onze keuzes, heeft te maken met het feit dat er zoveel informatie op ons af komt. We hebben niet genoeg tijd om bij elke keuze alle argumenten eerlijk af te wegen. Om elke keuze behapbaar te houden hanteren we, soms onbewust, vuistregels en richtlijnen. Hierdoor kunnen we sneller kiezen. Cialdini heeft deze vuistregels en richtlijnen gebundeld in zijn 7 principes. 

 1. Sociale bewijskracht: “Als iedereen dit koopt, zal het wel een goed product zijn.”
 2. Autoriteit: “Als de expert zegt dat dit een goed product is, dan geloof ik dat.”. 
 3. Schaarste: “Als er maar zo weinig producten beschikbaar zijn, dan moet ik het snel kopen.”
 4. Commitment en consistentie: “Nu ik A heb gezegd, wil ik ook B zeggen.”
 5. Sympathie: “Ik vind hem aardig, ik wil hem een plezier doen en dit product kopen.”
 6. Wederkerigheid: “Ik heb iets gratis gekregen, wat kan ik teruggeven?”
 7. Eenheid en samenhorigheid: “Ik hoor bij deze groep, dus ik koop de producten die bij deze groep passen.”

Wanneer wij aan de slag gaan met een interactieontwerp proberen we deze principes ook altijd toe te passen. Je leest meer over de principes van Cialdini in dit artikel.

Max Wertheimer

Gestalt Principes

Bij een goed ontwerp begrijpt de eindgebruiker wat hij ziet en kan hij snel vinden wat hij zoekt. Ons brein heeft namelijk de neiging om alles wat we zien te organiseren in groepen of samenhangende vormen. De nabijheid van de vormen en de gelijkenis ertussen hebben daar onder andere een grote invloed op. De Gestalt-principes definiëren deze verschillende invloeden. Met de juiste toepassing van de Gestalt-principes maak je een cognitief logisch en intuïtief ontwerp. De gebruiker ziet wat jij wil dat hij ziet. Hiermee kun je de gebruiker bewust of onbewust beïnvloeden.

De Gestalt-principes zijn natuurlijk geen universeel wondermiddel voor de perfecte website of app. Ze vormen echter een goede basis om meer overzicht te creëren zodat de gebruiker gemakkelijker keuzes kan maken en zich eerder ‘thuis’ voelt. Ben je benieuwd naar een aantal voorbeelden van deze Gestalt-principes? Je leest het in dit uitgebreide artikel.

Katharine & Isabel Briggs

MBTI Persoonlijkheidstypen

Voor het ontwikkelen van persona’s maken we gebruik van de Myers-Briggs type-indicator (MBTI). Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. Het is een systeem waarmee je de karakters en voorkeuren van mensen kunt typeren. Er zijn 16 types, gebaseerd op 4 dimensies:

 • Introversion – Extraversion
 • Sensing – Intuitio
 • Thinking – Feeling
 • Judging – Perceiving

Elk type is een combinatie van deze 4 dimensies. Bijvoorbeeld: ISFP (avonturier) of ESFP (entertainer). Het betekent trouwens niet dat iemand altijd dezelfde ‘combinatie heeft’. Het kan per situatie verschillen hoe je je gedraagt en dus ook welk type daarbij past.

Hoewel de MBTI geen wetenschappelijke onderbouwing heeft wordt het veel gebruikt omdat het snel tot de verbeelding spreekt en een goede leidraad vormt bij het concreet maken van je doelgroep. Lees hier ons artikel over hoe we persona’s ontwikkelen met behulp van de MBTI en de Big Five

Jason Fried

Jason Fried & Basecamp

De voorgaande sleutelfiguren richten zich voornamelijk op de inhoudelijke kant van ons werk. Maar de manier waarop we ons werk doen, vinden we ook erg belangrijk. Daarin speelt Jason Fried en zijn project management software Basecamp een centrale rol. Hij stelt: ‘kalm werken is een keuze, het hoeft niet hectisch te zijn op het werk.’ Om succesvol te zijn draait het bijvoorbeeld niet om het aantal uren dat je werkt, of welke titel je hebt binnen een team. Het gaat om de kwaliteit van het werk en de producten die je levert. En die kwaliteit wordt juist beter als het minder hectisch is en je goed samen kunt werken.

Daarom gebruiken wij al vanaf het begin Basecamp. Het is eenvoudig in gebruik, heeft een platte rollen-en-rechten structuur en heeft precies genoeg tools om een project goed te kunnen uitvoeren. Nog een voordeel: het maakt je mailbox leger en iedereen in een project kan kijken wat er wanneer besproken is. Ook als hij of zij niet betrokken is geweest in het gesprek en dit een half jaar later toch moet weten.

Dit alles helpt het ons om op afstand te kunnen werken. Natuurlijk zien en spreken we elkaar graag op kantoor. Maar wat ons betreft hoef je echt niet altijd bij ons op je bureaustoel te zitten om goed werk te leveren. In dit artikel lees je meer over Basecamp en hoe wij op afstand werken.