dyscalculie inclusief desgin op websites en in apps

Inclusief design: is jouw website of app geschikt voor mensen met dyscalculie?

Een inclusief design zorgt ervoor dat jouw website of app toegankelijk is voor elke gebruiker. Denk aan ondertitels voor slechthorenden of een schermlezer voor slechtzienden. Elke website of app bevat getallen. Hoe je die weergeeft en welke rol je die geeft bepaalt of gebruikers met dyscalculie jouw website kunnen gebruiken, of niet.

Wat is dyscalculie?

In Nederland komt dyscalculie bij ongeveer 2 à 3 procent van de bevolking voor, dat is ongeveer een half miljoen mensen. Het is, net als dyslexie, een leerstoornis. Dyscalculie is echter minder bekend dan dyslexie. Daardoor komt het helaas nog vaak voor dat iemand verkeerd (of erg laat) wordt gediagnosticeerd.

Dyscalculie herken je aan de volgende kenmerken:

 • moeite met getallen lezen, tellen, benoemen, gebruiken en onthouden
 • moeite met getallen op de goede plek plaatsen, waardoor men cijfers verwisselt
 • moeite met hoofdrekenen en de regels voor rekenen
 • moeite om te werken met afmetingen, maten, hoeveelheden en volgordes

Dyscalculie in het dagelijks leven

Er wordt internationaal weinig onderzoek gedaan naar dyscalculie bij volwassenen. Meestal is het onderzoek gericht op neurologische oorzaken en kijkt het niet naar de dagelijkse praktijk. Dat is jammer, want juist in het dagelijks leven zorgt dyscalculie voor moeilijkheden. Zo kan het voor mensen met dyscalculie lastig(er) zijn om boodschappen af te rekenen of om prijzen te vergelijken. Maar ook het volgen van een recept is lastig, of het inschatten hoe laat je moet vertrekken om ergens op tijd aan te komen.

Veelvoorkomende problemen bij websites en apps

Als je deze voorbeelden ziet, dan kun je je voorstellen dat websites en apps ook voor moeilijkheden kunnen zorgen. Mensen met dyscalculie lopen bijvoorbeeld tegen problemen aan tijdens:

 • het betalen (en het bepalen of het bedrag klopt)
 • het invullen van hun adresgegevens
 • het inplannen van een afspraak of kiezen van een (aflever)datum
 • het inloggen

Maar ook het invullen van een authenticatiecode (onder tijdsdruk) of het willen vergelijken van (de kosten voor) verschillende producten zijn lastige taken. Door hier rekening mee te houden maak je jouw website of app digitaal toegankelijk, ook voor gebruikers met dyscalculie. Wat dit betekent en hoe je dit doet, leggen we je nu uit.

Normen voor digitale toegankelijkheid

In Europa geldt er een norm voor digitale toegankelijkheid. Hierin vind je alle afspraken en eisen waaraan ICT-toepassingen moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Hierin vind je eisen voor hardware, software maar ook voor de bijbehorende documentatie (en hoe je die toegankelijk maakt voor alle gebruikers). Er zijn een aantal hoofdstukken specifiek gericht op websites en apps. In deze hoofdstukken wordt veel verwezen naar een andere internationale norm: de WCAG.

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn sinds 1999 de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid als het gaat om web content. Het is een lijst met allerlei eisen over het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites en apps. Er wordt veel internationaal onderzoek gedaan naar deze eisen.

Digitale toegankelijkheid voor mensen met dyscalculie

Als je de eisen uit deze normen volgt en let op de begrijpelijkheid van je teksten, is de kans groot dat jouw website of app toegankelijk is voor iedereen. Je kunt deze eisen vertalen in praktische wijzigingen.

Onderzoek uitgevoerd door Plain Numbers wijst uit dat je met kleine wijzigingen al een groot verschil maakt. Denk aan het uitleggen wat getallen betekenen en waarom deze getallen belangrijk zijn. Maar het helpt gebruikers met dyscalculie ook als je de informatie die je al hebt, automatisch in laat vullen en niet verwacht dat zij dit zelf onthouden.

Hieronder zie je een overzicht van een aantal (kleine) wijzigingen waarmee je je gebruikers met dyscalculie helpt.

Weergave van getallen

 • Geef getallen altijd op dezelfde manier weer. Een goede manier hiervoor is uitgeschreven én met het bijbehorende nummer: ‘Je mag drie (3) keuzes maken.’
 • Geef getallen voldoende (wit)ruimte, zeker in tabellen of grafieken.
 • Als de specifieke getallen niet relevant zijn om de inhoud te begrijpen, vervang de getallen dan door niet-numerieke concepten zoals: erg koud, koud, mild, warm, heet, erg heet. Wanneer het getal hier niet door vervangen kan worden, kijk dan of je zulke omschrijvingen als extra context of uitleg kan geven.

Geld

 • Maak alleen gebruik van komma’s in een getal als je het over geld hebt. Verwijder alle onnodige getallen (achter de komma).
 • Als je het hebt over kleine geldbedragen, schrijf dit dan uit. Dus niet € 0,50, maar 50 cent.

Getallenreeksen

 • Voorkom dat een getallenreeks de enige vorm van authenticatie is. Gebruik geen time-out als mensen niet snel genoeg hun gegevens invullen.
 • Verwacht niet van gebruikers dat ze getallen(reeksen) kunnen herhalen maar activeer auto complete bij je formulieren.
 • Geef bij belangrijke getallenreeksen (zoals een rerefentienummer) aan wat het nummer is, waarom men dit goed moet bewaren en wanneer het weer nodig is.
 • Laat mensen spaties gebruiken als ze toch een getallenreeks in moeten voeren.

Ondersteunende technologie

 • Maak getallen in je website of app toegankelijk voor ondersteunende technologie, zoals schermlezers of auto complete.
 • Test je website altijd met schermlezers, bij voorkeur door echte gebruikers die schermlezers gebruiken.

Conclusie

Als je wil dat jouw website of app digitaal toegankelijk is voor alle gebruikers, dan moet je ook rekening houden met gebruikers met dyscalculie. Dyscalculie levert problemen op bij acties die voor andere gebruikers wellicht vanzelfsprekend zijn. Dit maakt het lastig om zelf in te schatten waar je nog kunt verbeteren. Betrek daarom mensen die problemen hebben met getallen bij je ontwerpproces, zo ontdek je waar je nog kunt verbeteren. In dit artikel lees je kort hoe wij te werk gaan met een gebruikersonderzoek. Heb je specifieke vragen over gebruikersonderzoek of ben je nieuwsgierig of jouw website digitaal toegankelijk is? Neem contact met ons op, we kijken graag me je mee!

Deel dit blogbericht via